Product (สูตรผลิตภัณฑ์)


“ด้วยสูตรของทางโรงงานกว่า100 สูตร
และยังมีทีมวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรและ
คิดค้นสูตรใหม่ๆ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ ตอบโจทย์ทางธุรกิจของคุณอย่างถึงที่สุด"

สินค้าของทางโรงงานจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้า | ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกาย | ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม | โปรโมชั่นพิเศษ •


Visitors: 873,139